SAHTE/TAKLİT AMBALAJ-ETİKET-MARKA HAKKINDA ÜYELERE DUYURU
23 MART 2016

İlgi: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 14.03.2016 gün ve 5928 sayılı yazısı  

Bilindiği üzere 5553 sayılı Tohumculuk Kanunun 12/c Maddesi ; taklit ambalajlar veya taklit etiketlerle isim ve marka taklidi yaparak veya isim ve marka dışında da olsa karışıklığa neden olacak şekilde ibareler kullanarak tohumluk satışı, dağıtımı ve bunları ticari amaçla elde bulundurmayı yasaklamış ve buna aykırı  davrananlara idari para cezasi öngörerek, bu tohumluklara el konacağını vurgulamıştır.

Bu hükmün ışığı altında Bakanlıktan alınan ilgi yazıda; ambalajları taklit edilen firmalara, onların üyesi oldukları Alt Birliklere, TÜRKTOB’ a ve Kanundaki yaptırımları uygulayacak İl Müdürlüklerine hitaben, bu tür olaylarda nasıl hareket edileceğine ilişkin bir yol haritası düzenlendiği görülmektedir.

Bu yol haritasının değerlendirilmesi sonucunda; ambalaji taklit edilen TSÜAB üyesi firmanın ve TSÜAB’ın asağıdaki şekilde hareket etmesi gerekmektedir:

 

I-Ambalajı/Markası/Etiketi taklit edilen TSÜAB Üyesinin Yapması Gerekenler:

1- Taklit edilen Ambalaj/Marka/Etiket ile Orijinal Ambalaj/Markayı/Etiketi ve her ikisinin de renkli fotograflarını çekerek; taklidi orjinalden ayıran tüm özellikleri, dikkat çekecek şekilde ilgili fotograflar üzerinde işaret ederek belgelemeli ve bu hususları ayrıca yazı ile yazmalıdır.

2-Taklit eyleminin tespit edildiği yerin/yerlerin/kişilerin adresini açık şekilde yazmalıdır.

3-Yukarıda (1) ve (2) başlıklarında yer alan tüm bu bilgi ve belgeleri, vakit geçirmeden elektronik ortamda TSÜAB’a iletmelidir.

4-Orijinal ve taklit ambalajin fizikî ortamda teminini taklit eyleminin tespit edildiği yerin İl Müdürlüğüne iletecektir.

 

II-Yukarıdaki bilgi ve belgeleri alan TSÜAB’ın Yapması Gerekenler:

1-Yukarıda I. Bölümde yazılı bilgi ve belgeleri;

A-DERHAL, (orijinal ve taklit ambalajın fizikî ortamda temininin sikâyetçi TSÜAB üyesinden Il Müdürlüğüne saglanacagini vurgulamak suretiyle) I/2 de belirtilen adresin bulundugu İl Müdürlüğüne resmî yazı ile iletecektir.

B- Web sayfası aracılığı ile tüm üyelerine duyuracaktır.

C-İlgisi çerçevesinde TODAB ve/veya FİDEBİRLİK’e duyuracaktır.

2-Durum hakkında TÜRKTOB’a bilgi verecektir

3-Konunun takibi çerçevesinde İl Müdürlüğünde yürütülen çalışmaları BÜGEM’le işbirliği yaparak takip edecektir.

 

Tüm üyelerimizin bilgileri ile ambalaj/etiket/markalarının taklitleri halinde yukardaki yol haritası çerçevesinde hareket etmeleri hususunda gereği saygıyla duyurulur.

 

NOT: BU DUYURU TSÜAB WEB SAYFASINDA SÜREKLİ BULUNDURULACAKTIR.

Dr. Müfit ENGİZ
Genel Sekreter

 

İlgili ek için TIKLAYINIZ