Doç.Dr. Hamit AYANOĞLU 

Genel SEKRETER 

Telefon: +90 (312) 419 35 21-31

Faks:+90 (312) 419 35 39

E-Posta: hamitayanoglu@tsuab.org.tr

 

Bahattin Bozkurt

Genel Sekreter Yardımcısı

Telefon: +90 (312) 419 35 21-31

Faks: +90 (312) 419 35 39

e-posta: bahattin.bozkurt@tsuab.org.tr


Dr. Ayşe Saadet Arıkan

Hukuk Müşaviri

Telefon: +90 (312) 419 35 21-31  / 112

Faks: +90 (312) 419 35 39

e-posta: asarikan@tsuab.org.tr


Ebru K. ERKAN

URGE Proje Danışmanı

Telefon: +90 (312) 419 35 21-31 /122

Faks: +90 (312) 419 35 39

e-posta: erkan@tsuab.org.tr


Dr. Nilgün SEZER AKMAN

Teknik Birim Başkanı

Telefon: +90 (312) 419 35 21-31 /115

Faks: +90 (312) 419 35 39

e-posta: nsezer@tsuab.org.tr


Zir. Yük. Müh.  Nihal POYRAZ

Teknik Birim Uzmanı

Telefon: +90 (312) 419 35 21-31 /116

Faks: +90 (312) 419 35 39

e-posta: npoyraz@tsuab.org.trNaz ANKIŞAN

Destek Personeli

Telefon: +90 (312) 419 35 21-31

Faks: +90 (312) 419 35 39


 

Zir. Müh. Ali GÜMÜŞ

Teknik Birim Uzmanı

Telefon: +90 (312) 419 35 21-31 /119

Faks: +90 (312) 419 35 39

e-posta: aligumus@tsuab.org.tr
 

Zir. Müh. Buket SAKMANLI APAYDIN

Teknik Birim Uzmanı – Basın Danışmanı

Telefon: +90 (312) 419 35 21-31 /117

Faks: +90 (312) 419 35 39

e-posta: buket@tsuab.org.tr
 

Hikmet Yasir VELİOĞLU

Uluslararası İlişkiler Birim Uzmanı

Telefon: +90 (312) 419 35 21-31 /130

Faks: +90 (312) 419 35 39

e-posta: yvelioglu@tsuab.org.tr
 

Fatih BEKTAŞ

Mali İşler Birim Başkanı

Telefon: +90 (312) 419 35 21-31 /132

Faks: +90 (312) 419 35 39

e-posta: bfatih@tsuab.org.tr
 

Kübra KONURALP

Personel ve İdari İşler Uzmanı

Telefon: +90 (312) 419 35 21-31 /125

Faks: +90 (312) 419 35 39

e-posta: kubra@tsuab.org.tr


Selçuk Şahin ÖZBEY

Personel ve İdari İşler Uzmanı

Telefon: +90 (312) 419 35 21-31 /125

Faks: +90 (312) 419 35 39

e-posta: selcuk@tsuab.org.tr


Murat TÜRKER

Şoför

Telefon: +90 (312) 419 35 21-31

Faks: +90 (312) 419 35 39