SERTİFİKA, TOHUMUN GARANTİ BELGESİDİR!

NE EKERSEN ONU BİÇERSİN

SERTİFİKA, TOHUMUN GARANTİ BELGESİDİR!

Sertifikalı tohumlar; Devletin kontrol ve denetiminde 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile yetkilendirilmiş ve faaliyetlerini değer zinciri temelinde yürüten TSÜAB Üyeleri tarafından üretilmektedir.

Sertifikalı tohum çiftçinin üretiminin ve tüketicinin gıdaya erişiminin en büyük güvencesidir.

SERTİFİKA, TOHUMUN GARANTİ BELGESİDİR

Tüm sektörlerde olduğu gibi “İZLENEBİLİRLİK” tohumculuk sektörü için de önemlidir. Sertifika, tohumda çiftçiler için izlenebilirliği sağlayan belgedir. Özellikleri belirlenerek kayıt altına alınmış, adaptasyonu yüksek çeşitlerin tüm üretim aşamalarında yapılan denetimler ile kalite sağlanır.

Sertifika;

·         Bilgi ve teknolojik çalışmalar sonrası elde edilen,

·         Çiftçilere, verim ve kaliteyi kendi alışkanlıklarını değiştirmeden artırma imkânı sağlayan,

·         Tarımsal üretimin ve sürdürülebilirliğin önünde gıda güvenliğimizi tehdit eden riskleri azaltan

TOHUMUN GARANTİ BELGESİDİR.

TSÜAB Editör

TSÜAB Editör