SERTİFİKALI TOHUMLUK ÜRETİM SÜRECİ

Sertifikalı Tohum Üretiminin Arka Planında;

Ar-Ge, Kayıtlı Çeşit,
Saha Çalışmaları ve Denetimleri,
Tohum İşleme, Etiketleme ve Sertifikasyon işlemleri yer almaktadır.

TOHUMLUK ÜRETİM SÜREÇLERİNİN TAMAMI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİDİR.

1.  Ön Şartlar

1.1.   Çeşit Adı Listede yer almalıdır.

(Üretimi yapılacak çeşidin tescilli veya üretim izinli olması ve Milli Çeşit Listesinde çeşit adının yayınlanması gerekir.)

1.2.   Yetkilendirme

(Başvuru yapacak tohumluk üreticisi, yetiştiricilerin Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğine göre yetkilendirilmeleri gerekir.)

1.3.   Elit ve Orijinal Tohumluk Üretimi:

(Elit veya orijinal tohumluk üretimi yapabilmek için araştırma kuruluşu yetkisine sahip olmak gerekir.)

2.  Başvuru

Her üretim parseli ve tohumluk çeşidi için ayrı ayrı TVYS’den beyanname hazırlanır ve 3 nüsha çıktısı alınarak il müdürlüğüne başvuru yapılır.

Beyanname Ekleri:

·         Çeşide veya hatlara ait menşei sertifika/sertifikalar

·         Çeşide veya hatlara ait çeşit Özellik Belgeleri

·         Üretim parselinin krokisi

Son beyanname verme tarihlerine dikkat.

3.  Tarla Kontrolü

Beyannamesi kabul edilen her üretim parseli yönetmeliklerinde belirtilen dönemlerde ve sayıda yetkili kontrolörlerce denetlenmeli ve sonuçları 3 nüsha raporlanmalıdır.

Kontrol dönemlerinin en az bir hafta önceden kontrolörlere bildirilmesi gerekir.

4.  Tohum İşleme ve Ambalajlama

Hasat sonrası hazırlanan ve ilaçlanan tohumluklar tarla kontrol raporunda belirtilen sınıf ve kademe bilgilerine uygun yönetmelikte belirtilen esaslara göre ambalajlanır.

Ambalajlama ile ilgili uygunsuzlukları kontrolörler numune alma

5.  Etiketleme

Etiketler TVYS üzerinden TTSM veya TÜRKTOB tarafından temin edilir.

Talepler tarla kontrol raporunda belirtilen verim tahmini, tohum sınıfı ve döl kademesine uygun yapılmalıdır.

6.  Laboratuvar Analizi ve belgelendirme

Yetkili tohum sertifikasyon test laboratuvarlarınca, tohumluk partilerinden safiyet ve çimlenme analizlerine tabi tutulur. Sonuçları göre SERTİFİKA düzenlenir

7.  Piyasa Denetimi

Tohum üreticileri ve bayiler aracılığıyla satışa sunulan tohumluklar satış noktalarında örnekleme ile denetlenir.  

8.  Ön ve Son Kontrol

Üretim yılında sertifikalandırılan tohumluklar TTSM tarafından çiftçiler ekimi ile eş zamanlı olarak kurulan arazi denemeleri ile çeşit saflığı ve ismine doğruluğu yönüyle kontrol edilir.   

Detaylı şemayı görmek için : TIKLAYINIZ

TSÜAB Editör

TSÜAB Editör