SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI İLE EN AZ %25 VERİM ARTIŞI SAĞLANIR

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI İLE EN AZ %25 VERİM ARTIŞI SAĞLANIR

Sertifikalı tohumluklar, belirli bir kalite standardını karşılayan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uluslararası kriterler dikkate alınarak belirlenen standartlara uygun olarak üretilen tohumlardır.

Sertifikalı tohum kullanılması ile verim artışı, kullanılan çeşide, yetiştirme koşullarına, tarım uygulamalarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak, sertifikalı tohum kullanımında kendine döllenen türlerde %20-30’luk, hibrit tohumluklarla ise %100’ün üzerinde bir verim artışı sağlanabilmektedir

Sertifikalı tohumlarla verimlilik artışındaki bazı etkenler:

Ø  Daha yüksek genetik potansiyeli

Ø  Çeşit saflığı

Ø  Zararlı organizmalara dayanıklılık/ direnç

Ø  Gelişmiş tarımsal uygulamalar

Ø  Kaliteli tohum

TSÜAB Editör

TSÜAB Editör