“TOHUM” STRATEJİK ÖNEME SAHİPTİR

“TOHUM” her ülke için stratejik öneme sahiptir.
Elinizde güçlü, verimli, kaliteli çeşitlere ait tohum yoksa gıdaya hükmedemezsiniz.

Biyoçeşitlilik, sürdürülebilir tarım, hastalık ve zararlılara direnç, genetik çeşitlilik, asgari düzeyde kendine yeterlilik ve küresel gıda güvenliği gibi birçok faktör tohumların stratejik önemini vurgular.

Ø  Gıda Güvenliği: Tohumlar gıda sistemimizin temelidir. Dünya nüfusunu besleyen ürünlerin yetiştirilmesinden sorumludurlar. Yüksek kaliteli, genetik olarak çeşitli tohumlara erişim, gıda güvenliğinin sağlanması ve gıda kıtlığının önlenmesi açısından çok önemlidir.

Ø  Biyoçeşitlilik: Tohumlar, biyolojik çeşitliliğin korunmasında kritik bir rol oynar. Farklı bitki çeşitlerine ait tohumlar, çeşitli çevresel koşullara uyum sağlamalarına ve gelişmelerine olanak tanıyan genetik özelliklere sahiptir. Tohum gen bankaları yoluyla biyoçeşitliliğinin korunması doğal ekosistemlerin sürdürülebilirliği adına önemlidir.

Ø  Tohumlar, genetik çeşitliliği temsil eder ve bitkilerin adaptasyon yeteneklerini belirler. İklim değişikliği gibi faktörlerle mücadele etmek için, dayanıklı, hastalıklara ve zararlılara karşı dirençli bitkileri yetiştirmek amacıyla genetik kaynakları korumak ve kullanmak önemlidir. Bu, tarımsal üretim sürecinde gelecekte karşılaşılabilecek olası zorluklara karşı önemlidir.

Ø  Tarımsal Yenilik: Tohumlar, tarımsal inovasyon ve ilerlemeyi teşvik etmek için gereklidir. Bilim insanları, tohum ıslahı ve genetik modifikasyon yoluyla, artırılmış verim potansiyeline sahip, zararlılara ve hastalıklara karşı daha dayanıklı ve daha yüksek besin içeriğine sahip ürünler geliştirebilirler. Bu, çiftçilerin üretkenliklerini artırmalarına ve artan nüfusun başta gıda talepleri olmak üzere sürdürülebilir bir şekilde karşılamalarına yardımcı olur.

Ø  Tarımda sürdürülebilirlik: Tohumlar, tarımın sürdürülebilirliği için temel unsurlardır. Kaliteli çeşitlere ait sertifikalı tohumlar, verimli bitki büyümesi ve üretimi sağlar. Sürdürülebilir tarım yöntemleri, özellikle sağlıklı tohumlar kullanıldığında, uzun vadeli gıda güvenliği sağlamaya yardımcı olur.

Ø  Ekonomik Önem: Tohum endüstrisi ülke ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır.

Islahçılar tarafından geliştirilen üstün nitelikli çeşitlere ait tohumlar, çiftçiler için daha yüksek verim ve dolayısıyla daha yüksek gelir sağlar. Yüksek verimli ve kaliteli tohumlar, tarım ürünlerinin ticaretine doğrudan katkıda bulunarak ekonomik büyümeyi desteklemektedir.

Ø  Kültürel ve Geleneksel Önem: Tohum, aynı zamanda toplumumuz için kültürel ve geleneksel bir değere sahiptir. Bazı tohumlar yetiştirildikleri bölgelere çok iyi adapte olmuş, toplum tarafından sahiplenilmiş ve nesiller boyunca aktarılarak geleneksel tarım uygulamalarının bir parçası olmuştur.


TSÜAB Editör

TSÜAB Editör