İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TOHUM

Küresel iklim değişikliği kuraklığı da beraberinde getiriyor.
Sürdürülebilir bir üretimin ve gıda güvencesinin temelini ise “TOHUM”da saklı genetik, fiziksel ve biyolojik özellikler oluşturuyor.

İklim değişikliği; dünya genelinde gözlenen ve iklim sistemlerinde meydana gelen uzun vadeli değişiklikleri ifade eder. Deniz seviyesinin yükselmesi, buzulların erimesi, aşırı yağış, aşırı sıcaklık, kuraklık, yağış rejiminin değişmesi gibi bir dizi etkileşimi içerir ve doğal ekosistemleri, tarımı, su kaynakları (örneğin yer altı su kaynaklarının çekilmesi, derelerin kuruması), biyoçeşitlilik, insan sağlığı ve ekonomi gibi birçok alanda önemli etkiler yaratır.

Tohum endüstrisi küresel gıda güvenliğinin temel taşıdır; Gıda güvenliği tohum güvenliğine bağlıdır.

 İklim değişikliğinin tohumlar üzerindeki etkisi birkaç başlıkta özetlenebilir.

Ø  Sıcaklık ve çimlenme: Artan sıcaklıklar veya sıcaklık düzenlerindeki değişiklikler tohumların çimlenme oranlarında ve tohum canlılığında etki yapması nedeniyle tohum üretiminin azalmasına neden olabilir. Bu durum aynı zamanda tarımsal uygulamaları, tohum bankacılığını ve doğal ekosistemlerin yenilenme yeteneğini etkileyebilir.

Ø  Yağış düzenleri: İklim değişikliği aynı zamanda dünya çapında yağış düzenini de değiştirmektedir. Yağış miktarı, zamanlaması veya dağılımındaki düzensizlikler tohumun çimlenmesi, gelişimi ve kalitesi üzerinde önemli bir etkendir.

Ø  Tozlayıcı dinamiklerindeki değişiklikler: Birçok bitki türünde üreme; rüzgar, arılar, kelebekler ve kuşlar gibi tozlayıcılar sayesinde gerçekleşir. İklim değişikliği tozlaştırıcıların zamanlaması, davranışları ve dağılımı konusunda etki yaparak tozlaşma oranlarının azalmasına ve bunun sonucunda tohum üretimi üzerinde etkilere yol açabilir.

Ø   Genetik çeşitlilik ve adaptasyon: Değişen iklim koşulları, adaptasyon için gereken genetik özelliklerin dengesini değiştirerek bazı bitki çeşitlerini hastalıklara, zararlılara veya aşırı hava olaylarına karşı daha dayanıksız hale getirebilir. Bu genetik çeşitliliğin kaybına neden olurken gıda güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturabilir.

Sonuç olarak; değişen iklim koşullarına uyum sağlayan, zararlı organizmalara dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve ıslah programları, sürdürülebilir tarım uygulamaları, tohum gen bankaları ile tohum koruma programları gibi kapsamlı stratejilerle iklim değişikliğinin etkilerine karşı hazırlıklı olunmalıdır.  

TSÜAB Editör

TSÜAB Editör