GENEL KURUL ÇAĞRISI

28.06.2024

Sayın Üyeler,

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu’nun 26 Nisan 2024 Tarihinde yapmış olduğu toplantıda Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği 2024 Yılı Olağan (Mali) Genel Kurulu’nun 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da yapılması, eğer ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılması karar altına alınmıştır.

TSÜAB 2024 Yılı Genel Kurulu seçimsiz yapılacağından;

-Gerçek kişi üyelerimizin kimliklerini belgelemek suretiyle şahsen katılmaları gerekmektedir.

-Tüzel kişi üyelerimizin ise, eğer daha önce yetkili kişi olarak bildirilen kişi tarafından katılım sağlanacak ise sadece kimliğini ibraz etmesi, ancak daha önce bildirilen yetkili kişi değil de yeni bir isim bildirilecek/gönderilecek ise; o kişinin tüzel kişiliği temsil ve ilzama (ahzu kabz) yetkili olduğunu gösterir belge ile katılması yeterli olacaktır.

Saygılarımla arz olunur.                                          

Doç. Dr. Hamit AYANOĞLU
Genel Sekreter

 

YER ve ADRES:

TÜRKTOB Toplantı Salonu

Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Libra Kule No:21 K:1 Çankaya/ANKARA

 

GÜNDEM

 

TOHUM SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ (TSÜAB)

2024 OLAĞAN (MALİ) GENEL KURUL GÜNDEMİ

(13 Temmuz 2024 Cumartesi / 27 Temmuz 2024 Cumartesi )

 

YER      : TÜRKTOB Toplantı Salonu

ADRES : Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Libra Kule No:21 K:1 Çankaya/ANKARA

 

 1. Gün: 13 Temmuz 2024 Cumartesi / 27 Temmuz 2024 Cumartesi 2024

 

0900 – 1000      Kayıt

1000 – 1700        Genel Kurul Çalışmaları

 

 1. Açılış – TSÜAB Başkanı,
 2. Başkanlık Divanının Oluşturulması,

(Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı, Kâtip Üye ve Oy Toplayıcı Üyelerin seçimi)

 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 2. Açılış Konuşmaları,
 3. Gündemin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
 4. 2023 -2024 Dönem Faaliyet Raporunun Sunulması, Oylanması,
 5. 2023 Dönem Mali Raporunun Sunulması ve Oylanması,
 6. 2023-2024 Denetim Raporunun Sunulması ve Oylanması,
 7. 2024 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin Görüşülmesi ve Oylanması,
  1. Gelirler
   1. Üye Giriş Aidatının Belirlenmesi,
   2. Yıllık Aidatın Belirlenmesi
  2. Giderler
 8. TSÜAB Etik Kurallarının gözden geçirilmesi,
 9. Alt Birlik Çalışmaları ile İlgili Olarak İç Yönergeler ve Genel Mevzuat Çerçevesinde Yönetim Kuruluna Harcama Yapma Yetkisi ve Kalemler Arasında Aktarım Yetkisi Verilmesi,
 10. Alt Birlik Çalışmaları ile İlgili Olarak İç Yönergeler ve Genel Mevzuat Çerçevesinde Yönetim Kuruluna Gayrimenkul Alım ve Satımı İçin Yetki Verilmesi,
 11. Üyelikten Çıkma / Çıkarılma,
  1. Tohum Üretici Belgesi Bakanlıkça İptal Olan Üyeler, TSÜAB Üyelik Belgesini Yenilemeyen Üyeler
  2. Mali Sorumluluğu Yerine Getirmeyen Üyeler Hakkında Görüşme ve Karara Bağlanması
  3. Üyelikten Kendi İsteği ile Çıkan Üyeler Hakkında Genel Kurul’un Bilgilendirilmesi
 12. Dilek ve Temenniler.