2023 Yılı Yıllık aidatı ve binde bir komisyonu belirlendi

31.07.2023

Sayın Üyemiz;

İlgi : 08.03.2023 tarih ve 2023/02221 sayılı yazımız.
         
29 - 30 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan TSÜAB 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda kabul edildiği üzere "TSÜAB 2023 Yılı Bütçesi"nde üyelerin ödeyecekleri binde bir komisyon ve yıllık aidat yer almaktadır.
  
TSÜAB üyelerinin 2023 yılında ödeyecekleri "Yıllık Aidat" miktarı, 2023 yılı net asgari ücretin %40'ı olan 4,560.00TL (dörtbinbeşyüzaltmışTL) olarak Genel Kurulumuzda kabul edilmiştir. Üyelerimiz yıllık aidatlarını 31 Aralık 2023 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.
           
İlgide yer alan yazımızda ise ; üyelerimizin, TSÜAB nezdinde yetkili temsilcisi ve Yeminli Mali Müşavir/Mali Müşavir/Muhasebecisi tarafından onaylanan 2022 yılı TSÜAB faaliyet alanına giren tohumculuk faaliyeti ile ilgili ürün, mal ve hizmet satış bilgilerinin (binde bir komisyon beyan formu) TSÜAB'a bildirilip komisyon ödemelerinin yine ödeme takvimine (Mayıs-Ağustos-Kasım 2023)  bağlı olarak ödenmesi gerektiği bildirilmişti.

Yapılan incelemede bazı üyelerimizin; TSÜAB'a göndermesi gereken binde bir komisyon beyan formunu göndermediği ve ödeme yapmadığı, bazı üyelerimizin komisyon beyan formunu gönderip ödeme yapmadığı, bazı üyelerimizin ise komisyon beyan formunu göndermeyip ödeme yaptığı görülmüştür.

Üyelerimizin 2023 yılında yaptıkları ödeme ve beyanlarını gözden geçirerek eksiklerini tamamlamaları önem arz etmektedir.
           
Üyelerimizden, 2022 yılında TSÜAB faaliyet alanına giren faaliyetlere (geliri olsun veya olmasın) dair beyanını (komisyon beyan formunu) Birliğimize mutlaka iletmeleri gerekmektedir.
                      
Binde bir komisyon beyan formumuzu web sitemizde bulabilirsiniz. TIKLAYINIZ
                     
Üyelerimizin bilgi ve değerlendirmeleri rica olunur.
      
Saygılarımla.                                                                  
                                                                                                      
Doç. Dr. Hamit AYANOĞLU

Genel Sekreter   

EK:İlgili Yazı (TIKLAYINIZ)