""'dd1-Kırsal kalkınma destekleri kapsamında yatırımların desteklenmesi tebliği( Tebliğ No:2016/37)

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2016/37)  (TIKLAYINIZ)