969. S. Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun

Tarım ve  Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye verilmesi hakkında Kanun