dd- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine Dair Tebliğ(TEBLİĞ NO: 2014/43)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI    KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMIK YATIRIMLARIN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ     (TEBLİĞ NO: 2014/43)