5996 Bitki Sağlığı Kanunu

 Anayasa Mahkemesinin 20/3/2013 tarihli ve

 E: 2012/76, K: 2013/44 sayılı Kararı ile değişik hali

 

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU