Tüzük

TOHUM  SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ